Проведення вимірювань і визначення впливу на навколишнє природне середовище. Шум, вібрація, радіація.


Шуми, вібрації, електромагнітні випромінювання, радіація - всі ці фактори впливають на флору і фауну, на здоров'я і загальне самопочуття людини
І це нормально - в допустимих значеннях.
Але тільки фахівці в силах дати об'єктивну оцінку ситуації і встановити перевищення по тим чи іншим параметрам.
Технологи вимірювального відділу компанії ESL проводять такі вимірювання для підприємств України
1ВИБРАЦІЯ
Визначення впливу вібрації від різних джерел, викликаних діяльністю людини, наприклад від видобутку корисних копалин, транспорту, будівельних робіт, великих машин і технологічних установок.
2РІВЕНЬ ШУМУ
Проведення вимірювань рівня шуму, викликаних діяльністю людини: промисловість, будівельні роботи, видобуток корисних копалин, перевантаження великогабаритних вантажів і т.д.
3РАДИАЦІЯ
Проведення вимірювання радіоактивної середовища проживання під впливом людини (видобуток копалин, викиди і скиди стічних вод промислових підприємств, аварійні ситуації та інше): - вимірювання щільності потоку альфа-частинок; - вимірювання щільності потоку бета-частинок - вимірювання гамма-випромінювання.

Давайте розберемося, кому і в яких ситуаціях необхідно проводити ці вимірювання:


Портам, стивідорам
Сільському господарству
Вітровим електростанціям (ВЕС)
Важкій і легкій промисловості
У реаліях сьогодення представники будь-якої галузі господарства мають намір не тільки збільшити прибуток своєї діяльності, але зберегти природу для наступних поколінь.
Тому компанія ESL рекомендує проводити вимірювання показників рівня шуму, радіації середовища і вплив вібрації для:
Дотримання рекомендацій чинного природоохоронного законодавства

Пом'якшення впливу на навколишнє природно середу флору і фауну

Виконання програми після проектного моніторингу згідно з вимогами висновка ОВД

Виконання екологічних умов укладення ОВД (Висновок ОВД)

Щоб провести вимірювання шуму, вібрації або показників радіації вам необхідно:Замовити

дзвінок спеціаліста для індивідуальної консультації

Зателефонувати

за телефонами :
8 067 524 42 29
8 067 548 83 08

Відправити

вихідні дані або запит на: ekspert@ecosmartlab.com.ua

Після консультації з екологом - співробітники компанії починають працювати над вашим проектом за етапами:

1
Укладення договору про нерозголошення конфіденційної інформації про підприємство
2
Виїзд на підприємство експертів ESL
3
Проведення міні аудиту документації,
4
Узгодження вихідних даних
5
Підготовка та укладення договору, оплата послуг
6
Проведення вимірів на майданчику інженерами технологами ESL
7
Складання і узгодження протоколів, підписання акту виконаних робіт
8
Передача пакету документів підприємству