Портативний аналізатор -течеіскатель АНТ-3М


Областю застосування приладу є сфери діяльності пов'язані з виробництвом, застосуванням, транспортуванням і зберіганням нафтопродуктів, продовольства, побутової та промислової хімії, добрив та інше.


Аліфатичні вуглеводні, Бензин, Бензин - нефрас, Уайт-спірит, Гас, Тетрахлоретілен, Бензол, Стирол, Ксилол, Толуол, етил, Ацетон, Фенол, Етанол, Пропан-бутан (по бутану), Винилхлорид, Пропанол, Етілцелозольв, Формальдегід, Хлороводень , Бутилацетат, етилацетату, Аміак, Сірководень, Етилбензол

Портативний вимірювач швидкості газових потоків ИС-1


Прилад призначений для вимірювання середньої швидкості газових потоків в системах кондиціонування, припливно-витяжної вентиляції, а також в джерелах промислових викидів.


Принцип дії вимірювача заснований на перетворенні швидкості газового потоку в кутову швидкість обертання крильчатки зонда.

Портативний газоаналізатор - ОКСІ 5М- 5Н


Прилад призначений для еколого-теплотехнічних вимірювань в димових газових потоках.


Газоаналізатори серії ОКСІ 5М, що відносяться до газоаналітична приладів, призначені для еколого-теплотехнічних вимірювань об'ємної концентрації кисню (О2), СО, NО, NO2 і SO2 в димових газах і в повітрі, температури димових газів (Т) а також отримання розрахунковим шляхом концентрації діоксиду вуглецю (СО2), коефіцієнта надлишку повітря.

Портативний СИГНАЛІЗАТОР-АНАЛИЗАТОР газів Дозор-С-М-5


Прилад призначений для періодичного вимірювання гранично допустимих концентрацій в повітрі п'яти компонентів горючих газів і (або) шкідливих речовин. Видачі світлової та звукової сигналізації при перевищенні встановлених норм загазованості.

В качестве горючих газов могут выступать: природный газ - метан, пропан, бутан, углеводородные газы, пары нефтепродуктов, пары спиртов; в качестве вредных веществ могут быть: аммиак, кислород, угарный газ, углекислый газ, оксид азота, диоксид азота, диоксид серы (сернистый газ), сероводород, хлор.

Особенностью переносного пятикомпонентного сигнализатора газа "Дозор-С-М-5" является возможность запоминания до 2000 измеренных показаний, а также подключение к компьютеру через USB порт для архивирования данных.

Портативний сигналізатор-аналізатор газів Дозор-С-М-3


Прилад призначений для вимірювання трьох компонентів в атмосферному повітрі: Діоксид сірки, Діоксид азоту, Оксид вуглецю

Портативний газоаналізатор метану (CH4)


"Дозор-С-Пв" з виносним датчиком на розбірний штанзі призначений для виявлення наявності в приміщеннях, колодязях, підвалах, свердловинах і інших можливих місцях: метану (CH4) - природного газу.

Портативний вимірювач оптичної щільності - ВОГ-2


Вимірювач призначений для інспекційного вимірювання оптичної щільності пилогазової середовища і масової концентрації зважених часток (пилу) в димових газах.

Портативний газоаналізатор Колион-1В


Область застосування газоаналізатора - вимірювання концентрацій шкідливих речовин в атмосферному повітрі, повітрі робочої зони, при контролі вентиляційних викидів, при аварійних ситуаціях, пошук витоків в технологічному обладнанні та трубопроводах.

Портативний Дифманометр-термоанемометр DT-8920


Прилад призначений для вимірювання диференціального, надлишкового та інших видів тиску, швидкості, об'ємної витрати і температури повітря.