Як пройти процедуру ОВД та отримати висновок

З ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ

якщо ви не еколог


В 2017 році в ступив в силу закон України «Про оцінку впливу на довкілля» який впроваджує обов’язкову оцінку впливу на довкілля та припинив діюї Закону «Про екологічну експертизу».

Якщо ви не еколог і не знаєте чи потрібна вашій компанії проведення процедури ОВД, та маєте бажання зекономити час та кошти зверніться до до компанії, спеціалісти якої пройшли навчання за курсом «Здійснення оцінки впливу в Україні: особливості впровадження» тощо та мають практичні кейси з отримання висновків з ОВД

Пропонуємо розібратися з процедурою проходження оцінки впливу на довкілля. Ми підготували для вас шість етапів, які допоможуть зробити переднє усвідомлення об’єму робіт

Спочатку почнемо про значення "термінів" Закону України "Про ОВД"

ГРОМАДСЬКІСТЬ
одна чи більше фізичних або юридичних осіб, їх об’єднання, організації або групи;
ВПЛИВ НА ДОВКІЛЛЯ
будь-які наслідки планованої діяльності для довкілля, в тому числі наслідки для безпечності життєдіяльності людей та їхнього здоров’я, флори, фауни, біорізноманіття, ґрунту, повітря, води, клімату, ландшафту, природних територій та об’єктів, історичних пам’яток та інших матеріальних об’єктів чи для сукупності цих факторів, а також наслідки для об’єктів культурної спадщини чи соціально-економічних умов, які є результатом зміни цих факторів;
ПЛАНОВАНА ДІЯЛЬНІСТЬ
- планована господарська діяльність, що включає будівництво, реконструкцію, технічне переоснащення, розширення, перепрофілювання, ліквідацію (демонтаж) об’єктів, інше втручання в природне середовище; планована діяльність не включає реконструкцію, технічне переоснащення, капітальний ремонт, розширення, перепрофілювання об’єктів, інші втручання в природне середовище, які не справляють значного впливу на довкілля відповідно до критеріїв, затверджених Кабінетом Міністрів України;
УПОВНОВАЖЕНИЙ ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ОРГАН
обласні, міські Київська та Севастопольська державні адміністрації (відповідний підрозділ з питань екології та природних ресурсів), орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань екології та природних ресурсів;
УПОВНОВАЖЕНИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ ОРГАН
центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Перший етап – Визначення доцільності проведення процедури ОВД


Частіше за все підприємства, які планують зміни в своїй діяльності замислюються про доречність оцінки впливу на довкілля, тому в законі прописані критерії планованої діяльності.
Критерії планованої діяльності
технічне переоснащення одиниць та вузлів технологічного устаткування, систем управління та автоматизації, які морально застаріли та у яких вичерпано технічний ресурс, що розташовані в існуючих цехах, приміщеннях, без перепрофілювання, капітального ремонту, реконструкції об’єктів та підприємств, якщо в результаті такого переоснащення господарська діяльність не призведе до збільшення утворюваних та утворення нових видів небезпечних відходів, збільшення та/або появи нових джерел викидів в атмосферне повітря та скидів забруднюючих речовин у водні об’єкти, шумового, вібраційного, світлового, теплового та радіаційного забруднення, а також випромінення;
капітальний ремонт інженерних мереж (газопостачання, водопостачання, водовідведення, теплопостачання, електропостачання, зв’язку) в межах існуючої мережі та у межах відведення земельних ділянок, без зміни зовнішніх геометричних розмірів, цільового та функціонального призначення, за винятком виконання таких робіт на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду (крім господарських зон національних природних і регіональних ландшафтних парків), за умови, що припинення на час виконання робіт експлуатації об’єкта в цілому або його частин не призведе до збільшення утворюваних та утворення нових видів небезпечних відходів, збільшення та/або появи нових викидів в атмосферне повітря та скидів забруднюючих речовин у водні об’єкти, шумового, вібраційного, світлового, теплового та радіаційного забруднення, а також випромінення;
капітальний ремонт та реконструкція окремих виробничих споруд та інженерних мереж в межах територій та/або приміщень, які використовуються для провадження господарської діяльності, без перепрофілювання та зміни зовнішніх геометричних розмірів та за умови, що в результаті такого капітального ремонту та реконструкції господарська діяльність не призведе до збільшення утворюваних та утворення нових видів небезпечних відходів, збільшення та/або появи нових джерел викидів в атмосферне повітря та скидів забруднюючих речовин у водні об’єкти, шумового, вібраційного, світлового, теплового та радіаційного забруднення, а також випромінення;
розширення господарської діяльності або об’єктів, які не підлягали оцінці впливу на довкілля та які внаслідок зазначеного розширення не перевищуватимуть порогових значень для видів діяльності або об’єктів, визначених у частинах другій і третій статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”;
розширення господарської діяльності або об’єктів, які підлягали оцінці впливу на довкілля та щодо яких було отримано висновок з оцінки впливу на довкілля, якщо зазначене розширення не перевищуватиме порогових значень для видів діяльності або об’єктів, визначених у частинах другій і третій статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля” (у разі встановлення таких порогових значень);
розширення господарської діяльності або об’єктів, які підлягали оцінці впливу на довкілля та щодо яких було отримано висновок з оцінки впливу на довкілля, порогові значення для яких у частинах другій і третій статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля” не встановлені, за умови, що в результаті такого розширення господарська діяльність не призведе до збільшення утворюваних та утворення нових видів небезпечних відходів, збільшення та/або появи нових джерел викидів в атмосферне повітря та скидів забруднюючих речовин у водні об’єкти, шумового, вібраційного, світлового, теплового та радіаційного забруднення, а також випромінення;
перепрофілювання господарської діяльності або об’єктів з метою провадження господарської діяльності, яка не підлягає оцінці впливу на довкілля, якщо зазначене перепрофілювання не пов’язане з ліквідацією (демонтажем) таких об’єктів, рекультивацією чи консервацією таких об’єктів або територій.
Якщо ви знайшли свою діяльність в критеріях - переходимо до другого етапу
Час витрачений на перший етап : 1 робочий день

Другий етап - Визначення категорії планованої діяльності


Необхідно визначитись до якої з двох категорії, які підпадають під обов’язкове проходження процедури ОВД, відноситься ваша діяльність.

Категорії планованої діяльності

ПЕРША КАТЕГОРІЯ

> нафтопереробні та газопереробні заводи,

> теплові електростанції,

> установки для виробництва, збагачення та утилізації ядерного палива,

> чорну та кольорову металургію,

> певні види хімічного виробництва,

> будівництво аеропортів,

> деяких видів автомобільних доріг,

> магістральних залізничних ліній загального користування,

> гідротехнічних споруд морських портів,

> греблі та об’єктів сільського господарства,

> операції поводження з небезпечними відходами, а також побутовими та іншими відходами обсягом 100 тонн на добу або більше

> видобування нафти та природного газу на континентальному шельфі,

> будівництво трубопроводів для транспортування газу, діаметром 800 міліметрів і довжиною понад 40 кілометрів,

> повітряних ліній електропередачі напругою 220 кіловольт або більше і довжиною понад 15 кілометрів

ДРУГА КАТЕГОРІЯ

> глибоке буріння,

> певні сільськогосподарські та інфраструктурні проекти,

> проекти у сфері лісівництва та водного господарства,

> певні види видобувної промисловості,

> переробка мінеральної сировини,

> гідроелектростанції,

> вітрові парки і електростанції, що мають дві і більше турбіни, або висота яких становить 50 метрів і більше,

> виробництво та обробка металу,

> хімічні установки,

> виробництво продуктів харчування та підприємства текстильної промисловості

Час витрачений на другий етап : 1 робочий день

Третій етап - Повідомлення відповідного органу про плановану діяльність, яка підлягає Оцінці Впливу на Довкілля


У повідомленні про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, наводиться інформація про:
 • суб’єкта господарювання - назва (прізвище, ім’я, по батькові), юридична адреса (адреса реєстрації), контактний номер телефону;
 • плановану діяльність, її характеристику, технічні альтернативи;
 • місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи;
 • соціально-економічний вплив планованої діяльності;
 • загальні технічні характеристики, у тому числі параметри
 • планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо);
 • екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами;
 • необхідну еколого-інженерну підготовку і захист території за альтернативами;
 • сферу, джерела та види можливого впливу на довкілля;
 • належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля;
 • наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля;
 • планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля;
 • передбачену процедуру оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості;
 • проведення та процедуру громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу планованої діяльності на довкілля;
 • вид рішення про провадження планованої діяльності, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, та орган, до повноважень якого належить прийняття цього рішення;
Час витрачений на третій етап : 1 робочий день

Четвертий етап - Підготування детального звіту з ОВД


Суб’єкт господарювання забезпечує підготовку звіту з оцінки впливу на довкілля і несе відповідальність за достовірність наведеної у звіті інформації згідно з законодавством.
ЗВІТ З ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ ВКЛЮЧАЄ:
Опис планованої діяльності
Опис виправданих альтернатив планованої діяльності, основних причин обрання запропонованого варіанта з урахуванням екологічних наслідків;
Опис поточного стану довкілля (базовий сценарій) та опис його ймовірної зміни без здійснення планованої діяльності;
Опис факторів довкілля, які ймовірно зазнають впливу з боку планованої діяльності та її альтернативних варіантів;
Опис і оцінку можливого впливу на довкілля планованої діяльності;
Опис методів прогнозування;
Опис передбачених заходів, спрямованих на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення значного негативного впливу на довкілля;
Опис очікуваного значного негативного впливу діяльності на довкілля, зумовленого вразливістю проекту до ризиків надзвичайних ситуацій;
Визначення усіх труднощів, виявлених у процесі підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля;
Усі зауваження і пропозиції, що надійшли до уповноваженого органу;
Стислий зміст програм моніторингу під час провадження планованої діяльності, а також (за потреби) планів післяпроектного моніторингу;
Резюме нетехнічного характеру інформації, розраховане на широку аудиторію;
Список посилань із зазначенням джерел, що використовуються для описів та оцінок.
Час витрачений на четвертий етап : 25-30 робочих днів

П’ятий етап – Громадське обговорення


У процесі проходження процедури оцінки впливу на довкілля забезпечується своєчасне, адекватне та ефективне інформування громадськості.
Організатор громадських слухань визначається уповноваженим органом. Громадські слухання проводяться через 10 робочих днів з дня оприлюднення Оголошення про початок громадського обговорення та Звіту Звіту з ОВД.
Час витрачений на п'ятий етап : 35 робочих днів

Шостий етап – Отримання висновку Оцінки впливу на довкілля


ВАЖЛИВО
Висновок з ОВД видається Уповноваженим територіальним органом або уповноваженим центральним органом протягом 25 робочих днів з дня завершення громадського обговорення.
Рішення про провадження планованої діяльності, оприлюднення висновку та внесення його до Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля має бути оприлюдненим упродовж трьох днів

СКЛАД ВИСНОВКУ:

НАВОДИТЬСЯ ІНФОРМАЦІЯ ПРО
здійснену процедуру оцінки впливу на довкілля;
врахування звіту з оцінки впливу на довкілля;
враховані та відхилені зауваження та пропозиції, що надійшли під час громадського обговорення.
ОБОВ'ЯЗКОВО
зазначається тип, основні характеристики та місце провадження планованої діяльності;
визначається допустимість чи обґрунтування недопустимості провадження планованої діяльності;
встановлюються умови використання території та природних ресурсів під час виконання підготовчих і будівельних робіт та провадження планованої діяльності;
встановлюються умови щодо охорони довкілля та забезпечення екологічної безпеки під час виконання підготовчих і будівельних робіт та провадження планованої діяльності;
встановлюються умови щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та усунення їх наслідків;
встановлюються умови щодо зменшення транскордонного впливу планованої діяльності, щодо якої здійснювалася процедура оцінки транскордонного впливу;
ЯКЩО Є НЕОБХІДНІСТЬ
здійснення компенсаційних заходів - покладає обов’язок із здійснення таких заходів;
запобігання, уникнення, зменшення (пом’якшення), усунення, обмеження, а також моніторингу впливу планованої діяльності на довкілля - покладає обов’язок із здійснення відповідних дій;
здійснення додаткової оцінки впливу на довкілля на іншій стадії проектування - визначає строки та обґрунтовує вимоги щодо її здійснення; додаткова оцінка впливу на довкілля здійснюється за процедурою, передбаченою Законом;
здійснення післяпроектного моніторингу - визначає порядок, строки та вимоги до його здійснення.
Час витрачений на шостий етап : 25 робочих днів

Щоб дізнатися чи підпадає ваша компанія під проходження процедури Оцінки Впливу на Довкілля, ви можете безкоштовно проконсультуватися у експертів компанії ESL. Для цього вам потрібно:Замовити

дзвінок спеціаліста для консультації

Зателефонувати

за телефонами :
8 067 524 42 29
8 067 548 83 08

Відправити

вихідні дані або запит на: ekspert@ecosmartlab.com.ua

Після консультації з екологом - співробітники компанії починають працювати над вашим проектом за етапами:

1
Укладення договору про нерозголошення конфіденційної інформації про підприємство
2
Отримання вихідних даних та виїзд( за необхідністю) на підприємство експертів ESL
3
Проведення міні аудиту документації
4
Узгодження вихідних даних
5
Підготовка та укладення договору, оплата послуг
6
Проведення вимірів ( якщо необхідно) на майданчику інженерами технологами ESL
7
Розробка документації згідно договору
8
Передача пакету документів підприємству